Majetek v rodině se často stává předmětem sváru. Přitom nemusí

U mnoha českých rodin je řešení otázky rozdělení rodinného majetku či mezigeneračního nástupnictví citlivé téma. Odborníci ale tvrdí, že včasná a transparentní úprava majetkových poměrů v rodině má řadu výhod.

Vydáno: 7. 1. 2020
Kategorie: Spořím si
Zdroj: PartnersNews

Peníze jsou podle psychologů fenoménem, který není jednoduché ovládnout, aby nás nechytl do svých extrémních poloh. To znamená na jedné straně přeceňování významu peněz, na straně druhé zpochybňování jejich významu.

„S penězi je to jako s ohněm, který je dobrým sluhou, ale zlým pánem. A to se stává vždy, když peníze spojíme s pocitem své vlastní hodnoty. Tím pomícháme dvě naprosto rozdílné kvality a pak zákonitě vzniká zmatek, jako je manipulace nebo různé neuvědomované psychologické projekce,“ vysvětluje psycholog a kouč ze společnosti New Perspective Petr Kornacki.

Dodává, že v rodinách často při řešení finanční otázky dochází ke spuštění zasutých pocitů křivd. Z těch pak pramení řada povětšinou iracionálních nároků, různých osočování nebo falešných domněnek. „A to je problém, protože tím je znemožněna jakákoliv smysluplná domluva. Mnoho rodinných vztahů pak v rámci řešení financí zůstane ve finále nenávratně poškozená,“ říká psycholog.

Základem je mít jasno
Důvody k řešení včasného vypořádání majetku i mezigeneračního nástupnictví v rodině jsou zřejmé. Jde především o to předejít vzniku sporů o majetek mezi dědici, ale i zabránit případnému rozdrobení a tím znehodnocení majetku.

„Pokud generace, která je na řadě v přebírání rodinného majetku, zná a ví, jak bude vypadat majetkové vypořádání v rodině, obvykle ji to motivuje k zodpovědnému chování takto nabytému majetku,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss. Pokud je jasno v tom, co kdo a za jakých podmínek dostane či zdědí, zpravidla spíše dojde k dalšímu rozmnožování přebíraných aktiv.

Základní pravidlo, jak s rodinným majetkem hospodařit, je nakládat s ním jako s celkem. „To znamená, znát veškerá aktiva a pasiva rodiny. A aktiva se snažit rozmnožit. A když už ne rozmnožit, tak alespoň zabránit jejich ponížení či úplné ztrátě,“ říká Vladimír Weiss.

Dědická smlouva nebo závěť zabrání sporům
Podle poradce by běžným standardem měla být závěť nebo dědická smlouva, kde jsou budoucí poměry přesně upraveny.

„Jde o nejlepší způsob, jak předejít majetkovým sporům mezi nástupci. Součástí závěti může být i vedlejší doložka, ve které je specifikovaná podmínka pro nabytí vlastnických práv po zůstaviteli,“ upřesňuje Vladimír Weiss. Například to, že se má dědic postarat o své rodiče, jejich kočku nebo že se stane dědicem teprve tehdy, až dostuduje.

Sepsání závěti notářským zápisem stojí 1 800 korun a DPH a takto sepsaná závěť je zaevidována do seznamu právních jednání pro případ smrti, vedeného Notářskou komorou ČR.

Dědická smlouva je dvoustranný právní úkon. To znamená, že na rozdíl od závěti ji zůstavitel nemůže jednostranně zrušit ani měnit nebo nahradit. Dědická smlouva musí být vždy sepsána u notáře formou notářského zápisu.

Zdroj: iDNES.cz